ANAYASA MAHKEMESİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖDENMESİNİ ANAYASA’NIN 35. MADDESİNDE GÜVENCE ALTINA ALINAN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE BULDU

ANAYASA MAHKEMESİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖDENMESİNİ ANAYASA’NIN 35. MADDESİNDE GÜVENCE ALTINA ALINAN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ NİTELİĞİNDE BULDU

İnsan hakları alanında faaliyet gösteren bir derneğe usulsüz bağış topladığı gerekçesiyle hakkında 721 TL idari para cezası uygulanan A.D.’nin yaptığı itiraz kapsamında konu ile ilgili bir bilirkişi raporu düzenlettiren Sulh Ceza Hâkimliğin 350 TL tutarındaki bilirkişi ücretinin kendisinden tahsili ile Hazineye irat kaydına karar vermesi üzerine, hem idari para cezasına yapılan itirazın reddedilmesi hem de bilirkişi ücreti ödenmesine karar verilmesi yönünden Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ HÂKİMLERİN HUKUKİ BİLGİLERİYLE ÇÖZMELERİ GEREKEN KONULARI YARGILAMA SIRASINDA GEREKSİZ YERE BİLİRKİŞİYE GÖNDERMESİNİ VATANDAŞLARIN MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, 31.01.2019 tarihli kararıyla; yargılama sırasında bilirkişi görüşüne başvurulması yönünden hâkimin hukuk bilgisiyle aydınlatıp çözebileceği mahiyetteki durumlara ilişkin, ilk bakışta açık bir şekilde anlaşılan hallerde bilirkişi görüşüne başvurularak bu yargılama giderlerinin ilgili tarafa yükletilmesini mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale olarak değerlendirdi. Yine uyuşmazlığın çözümüne hiçbir yarar sağlamadığı ilk bakışta açıkça anlaşılan bir delilin toplanması sonucu oluşan giderlerin ilgili tarafa yükletilmesini yargılamayı uzatacağı gibi gerekli olmadığı hâlde mal varlığında eksilmeye yol açtığından bahisle mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale teşkil ettiği sonucuna vardı. Anayasa Mahkemesi’nce tesis edilen emsal nitelikteki bu kararda bir yandan da, bilirkişi ücreti tutarının nispeten az olsa da, idari para cezası miktarının yaklaşık olarak yarısı tutarında olduğunu da dikkate alarak,  kamu yararı ile başvurucunun mülkiyet hakkı arasındaki adil dengenin başvurucu aleyhine bozulduğu kanaatine varıp, Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Kararın Tamamını Okumak İçin…  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190131-4.pdf

Hazırlayan : Av. Zeynep Nur Arı

© Batu Hukuk 2018 All Rights Reserved.