Gayrimenkul & İnşaat Hukuku

Batu Hukuk, yerli ve yabancı gayrimenkul sahipleri ile yatırımcılara, gayrimenkul edinme ve mütekabiliyet esasları, gayrimenkul alım-satımı, mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve idari merciler nezdinde yapılması gerekli her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi hizmetini vermektedir.

Ofisimiz, alanında deneyimli kadrosu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve kısıtlamaların kaldırılması, hisseli taşınmazlarda ve mirasçılar arasında taksim, arsa payının düzeltilmesi, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların çözümü, işletme bütçesi ve yönetim planı hazırlanması, kat malikleri olağan ve olağanüstü genel kurulları, yönetici ve yönetim kurulunun seçimi, toplu yapı yönetimi, kira sözleşmelerinin hazırlanması, tahliye, kira sözleşmesinin feshi, kira bedelinin belirlenmesi, gayrimenkul üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi, kamulaştırma, el atma Türkiye’de uygulanan kentsel dönüşüm modelleri çerçevesinde kentsel dönüşüm ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ile riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıkımı ile uygulama süreçlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. 

Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir çok şirketi temsil eden ofisimiz, enerji üretimi tesisleri, altyapı projeleri ve birçok farklı üretim tesisi inşaatı  ile birlikte çok sayıda konut ve işyeri projesi de dâhil olmak üzere Türkiye’de gerçekleştirilen büyük ölçekli projelerin yürütülmesi ile yap-işlet -devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, inşaat sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile hasılat paylaşımı karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ile dava takibinde hatırı sayılır bir tecrübe ve birikime sahiptir.

Bu kapsamda yürütülen inşaat projelerine ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanarak, inşa sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan hukuki ve idari uyuşmazlıkların sektörün gerektirdiği hızda ve etkin şekilde çözümünü sağlamakta, proje öncesinde gayrimenkulün hukuki durumu hakkında inceleme yaparak, gayrimenkul alım satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, ipotek işlemleri tesisi, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet vermektedir.

Referanslarımız ve daha detaylı bilgi için info@batuhukuk.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 

© Batu Hukuk 2018 All Rights Reserved.