Şirketler & Ticaret Hukuku

Batu Hukuk olarak deneyimli ekibimiz ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticari uyuşmazlıkların çözümü, dava takibi, sulh surecinin takibi ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Şirketler ve ticaret hukuku ekibi,  ticari faaliyetlerini sağlam bir hukuki zeminde ilerletmeyi esas alan müvekkillerine, ön yapılandırma, kuruluş, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi, ana sözleşme tanzim ve tadilleri, iç yönergelerin hazırlanması, pay devirleri, hissedarlık ilişkileri ve hakları, yönetici sorumluluğu, özel denetçi, geçici yönetim, azlık ve imtiyazlı haklarını korunması, şirket genel kurul kararlarına ilişkin uyuşmazlıklar, kayyum tayini, şubelere ilişkin faaliyetler, distribütörlük, acentelik ile bölünme, birleşme ve nevi değişiklikleri, mal varlığı devri ve ticari işletme devirleri ile sermaye piyasası, bankacılık, rekabet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda yardımcı olmaktadır.

Ofisimiz, alanında uzman ekibi ile ticari akitlerin tanzim ve tadili, lisans anlaşmaları ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerinin alacaklarının tespiti ve tahsili ile sigorta ve reasürans, ithalat ve ihracat gibi konularda çözüm odaklı anlayışı ile bilgi ve tecrübelerini müvekkilleri ile paylaşmakta, yabancı mahkeme kararları ile tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi sürecinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Referanslarımız ve daha detaylı bilgi için info@batuhukuk.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. 

© Batu Hukuk 2018 All Rights Reserved.