Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Batu Hukuk, günümüz sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek zorluklarda Müvekkillerini yönlendirmek için yeterli tecrübe ve öngörüye sahiptir.  Bilişim ve üretim gibi geniş düzlemde yer alan tüm endüstrilerde ulusal ve uluslararası finansman için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Avukatlarımızın şahsa mahsus öngörüleri uyarınca alacaklı ve borçlu taraflar için ayrı ayrı, etkili ve yaratıcı müzakere süreci, uyumluluk ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Alanlardan Bazıları:

 • Devralmalar ve Proje Finansmanı,
 • Menkul Kıymetler ve Yapılandırılmış Finansman,
 • İslami  Bankacılık ve Finans,
 • Finansal Yapılanma,
 • Krediler ve Kredilendirme Kolaylıkları,
 • Ticari ve Gayrimenkul Finansmanı,
 • Mal Varlığı ve Hava Taşıtı Finansmanı.

G. Devlet Teşvikleri Danışmanlığı

Devlet yatırım teşvikleri alanında Batu Hukuk, devlet teşvik başvuru sürecinin hazırlanması, uygulanması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında devlet teşviklerinden faydalanacak şirketler için her türlü danışmanlık ve uygulama prosedürlerini icra etmekte ve gerekli görülen hallerde ilgili dava işlemlerini uzman avukatları aracılığıyla yürütmektedir.

Devlet Teşvikleri için Başvuruda Bulunulan Aktif Alanlar;

 1. Uluslararası Fuar Katılım Teşviki
 2. Tanıtım Desteği,
 3. Uluslararası Birim Kira Desteği,
 4. Yurtiçi Fuar Katılım Teşviki,
 5. Sağlık Turizmi Teşviki,
 6. Hasta Yol Teşviki,
 7.  Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği,
 8. Acente Komisyon Desteği,
 9.  Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Türkiye’de Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi.