Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku hakların korunması vasıtasıyla toplumun mutluluğunun gerçekleşmesine ve hukuki barışın korunmasına hizmet eder. Nitekim demokratik bir sistemde anayasal koruma altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin korunması ve bunların ihlal edilmesi durumunda ceza muhakeme hukuku devreye girmektedir.

Ofisimizin kurucusu Avukat Doç. Dr. Murat Balcı’nın Ceza Hukuku ve Ceza Muhakeme Hukuku alanındaki hem teorik hem de uygulamadaki tecrübeleri müvekkillerimizin bu alanındaki   tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Soruşturma öncesi danışmanlık hizmetinin yanında müvekkillerimizi tüm adli veya idari süreçte de temsil etmekteyiz.

“Beyaz Yaka suçları” diye adlandırdığımız suçlar günümüzde gittikçe artmaktadır. Zira ticaret dünyasının küreselleşmeyle birlikte hızla büyümesi, çağımızdaki rekabet, zaman ve fiyat baskıları işletmelerin çoğu zaman hızlı karar vermesini ve bu sebeple yöneticilerin veya karar mercilerin “gri-alanlarda” yani ceza hukukuna konu olabilecek alanlarda hareket ettiğini görmekteyiz.

Bu bağlamda Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası şirketlerin, ulusal ve United Kingdom Bribary Act (UKBA) ve Foreign Corrupt Practicies Act (FCPA) gibi uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve tüm ceza normlarıyla uyumluğu hakkında hem danışmanlık vermekte hem de ceza davalarında yetkin ve tecrübeli ekibimizle temsil etmekteyiz.

Müvekkillerimize özellikle ticari dolandırıcılık, ticari bilgi sızdırma ve casusluk, bankacılık zimmet, bilgi suiistimali “insider trading”, piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon), enerji hukuku suçları (örn. petrol kaçakçılığı),  güveni kötüye kullanma, vergi kaçırma, zimmet, rüşvet, sahtecilik, kara para aklama ve çevre suçlarına ilişkin danışmanlık vermekteyiz ve onları bu tür eylemlere ilişkin hukuki süreçlerde temsil etmekteyiz.