Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Türkiye’de enerji sektörü yapısal olarak 2001 yılından itibaren köklü bir değişime uğramıştır. Rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulmasının hedeflendiği bu dönemde yapılan birçok yasal düzenleme ile enerji piyasası yeniden şekillenmiştir. Bu yeni dönemde enerji hukukunun önemi daha da artmış ve Enerji Hukuku başlı başına bir hukuk disiplini olarak gelişmeye başlamıştır.

Batu Hukuk olarak; elektrik,  rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi  yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sektördeki başlıca iştigal konuları olarak  enerji santralleri, petrol, gaz ve maden sıralanabilmektedir.

Ofisimiz alanında deneyimli kadrosu ile; enerji piyasası  ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri, EPDK ile ilgili  her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi, lisans iptali veya idari para cezası uygulanmasına ilişkin idari yaptırım kararlarının iptali, enerji  şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri, imtiyaz  sözleşmeleri, sondaj ve  rehabilitasyon sözleşmeleri, üretim paylaşım  sözleşmeleri , vergi dağıtım  sözleşmeleri ve lisans sözleşmeleri gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.