İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Batu Hukuk, hukuki  uyuşmazlıkların nihai adımı olan icra hukukunda ivedi çözüme verdiği önemle, mahkeme kararlarının icrasının temini, ticari ve şahsi alacakların tahsili, tahsil sürecinde ihtiyati haciz, teminat, teminatların paraya çevrilmesi, lehe ve aleyhe icra takiplerinde müvekkillerin hak ve menfaatlerinin etkin şekilde korunması, müvekkillerin alacak ve borçlarının yeniden yapılandırılması, iflas sürecinin yönetimi, iflas ve iflasın ertelenmesi konularında hizmet vermektedir.