İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve hukuki denetime tabi olması hukuk devleti ilkesinin başlıca unsurudur. Hukuk devletinin gereği olarak da idare tüm eylem ve işlemlerinde hukuka uygun hareket etmekle yükümlüdür. Buna rağmen, uygulamada kişilerin mağduriyetine yol açan idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanabilmektedir. İdarenin yaptırım gücünün kişiler yönünden telafisi imkansız zararlara neden olabileceği dikkate alındığında, kişilerin idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı hukuki korumadan yararlanması büyük önem taşımaktadır. İdarenin işlemlerine karşı iptal davası, idarenin işlem ve eylemlerine karşı da tam yargı davası açılabilmektedir.

Batu Hukuk olarak, idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle müvekkillerimizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla idari uyuşmazlıkların çözümü, dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ofisimiz alanında deneyimli kadrosu ile; idarenin sorumluluğu ve tam yargı davaları, hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar, idari para cezalarına itiraz ve iptal davaları, imar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve çözüm yolları, imar davaları, ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları, kamulaştırma ile ilgili davalar ve disiplin hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.