İş Hukuku

İş Hukuku

Batu hukuk olarak müvekkillerimizin İnsan Kaynakları departmanı ile birlikte istihdam sürecinin başlangıcından sonuna kadar her alanda danışmanlık hizmeti verilmekte olup dava süreci başlamadan, iş akitlerinin gerek tek taraflı gerek ise anlaşma ile sona erdirilmesinde, müvekkillerimizin riskleri ortaya koyularak menfaatlerine en uygun kararı vermesi için gereken her türlü hukuki destek sağlanmaktadır. Hem bireysel hem işveren şirketleri hem de üst düzey yönetici müvekkillerimizi her türlü iş hukuku ihtilafı ile ilgili sulh müzakerelerinde ve yargı mercilerinde alanında uzman kadromuz ile temsil etmekte ve savunmaktayız..

İş güvencesi ve fesih hususlarında; rekabet, ikâle, iş sözleşmeleri, ibra sözleşmelerinin hazırlanması, İş güvenliği ve Sağlığı ile ilgili olarak iş kazaları, rücu davaları da olmak üzere, personel yönetmelikleri ile iç yönergelerinin hazırlanmasında, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında birçok konuda danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktayız.