Proje Finansmanı

Proje Finansmanı

Batu Hukuk, proje finansmanı, hükümetler, alacaklılar, borçlular ve tedarikçiler gibi çeşitli tarafların katılımını gerektiren finansman ve sermaye piyasalarına ilişkin tarafların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ekibimiz, müzakerelerden, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesinden, borç ve öz sermaye yatırımlarının yapılandırılmasından, halka arzların düzenlenmesine ve verimli vergilerin planlanmasına kadar her aşamada gerekli desteği sağlamaktadır. Avukatlarımız, proje finansmanının temelini oluşturan finansal anlaşmalar geliştirmekte, yayınlamakta ve müzakere etmektedir.

 

Ayrıca, proje finansmanı sürecinde taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için de gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesini de sağlanmaktadır.