Futbolda Finansal Fair Play

Futbolda Finansal Fair Play

İstanbul Finans Merkezi

İstanbul Finans Merkezi

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda Otopsi

Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda Otopsi

Bankacılıkta Temel Kavram ve Kurumlar

Bankacılıkta Temel Kavram ve Kurumlar

Covid-19'un Türk Hukukuna Etkileri

Covid-19'un Türk Hukukuna Etkileri

CAS ve Yargıtay Kararları Işığında Futbolda Hukuki Uyuşmazlıklar

CAS ve Yargıtay Kararları Işığında Futbolda Hukuki Uyuşmazlıklar

Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi

Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi

Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Cilt II Md. 74-151

Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Cilt II Md. 74-151

Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt I

Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt I

Futbolda Disiplin

Futbolda Disiplin

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Gerekçeli, İçtihatlı Bankacılık Kanunu ve İlgili Mevzuat

Gerekçeli, İçtihatlı Bankacılık Kanunu ve İlgili Mevzuat

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

Ceza Muhakemesi Hukuku II

Ceza Muhakemesi Hukuku II

Enerji Piyasası Mevzuatı

Enerji Piyasası Mevzuatı

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Organ ve Doku Ticareti Suçları

Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Organ ve Doku Ticareti Suçları

Ceza Muhakemesinde Hüküm ve Çeşitleri

Ceza Muhakemesinde Hüküm ve Çeşitleri

Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları

Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları

Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu

Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu

Sporda Doping

Sporda Doping

Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi

Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi