Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık’ın Fikri Mülkiyet Hukuku departmanı; müvekkillerine marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model başvuruları, başvurulara karşı yapılan itiraz süreçlerinin takibi, marka- patent ya da tasarım haklarının üçüncü kişilerce ihlalinin tespiti halinde ihlale karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hususunda Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında gerekli hukuki hizmeti sunmaktadır.

Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık bünyesindeki Fikri Mülkiyet Hukuku Departmanımızın hizmet verdiği uzmanlık alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Modellerin Araştırılması, Tescili, Korunması ve Devri İşlemleri
  • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Model Hakları İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, Dava Açılması ve Davaların Takibi
  • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım Gibi Sınai Haklarla İlgili İhlallerin Durdurulması
  • Telif Hakları
  • Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Meslek Birlikleri İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi
  • Tecavüz ve Haksız Rekabet Davalarının Açılması ve Takibi
  • Hükümsüzlük Davalarının Açılması ve Takibi