Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık’ın Finans Hukuku departmanı;  bankalar, mali kuruluşlar,  kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine ulusal ve uluslararası düzeyde dava takibi, tahkim ve diğer uyuşmazlık çözüm yollarına yapılacak başvurularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık bünyesindeki Finans Hukuku Departmanımızın hizmet verdiği uzmanlık alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Kredi Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Teminat Mektuplarının Oluşturulması ve Revize Edilmesi
 • İslami Finans Araçları
 • Ticari Krediler
 • Leasing İşlemleri
 • Alacak Tahsili İşlemleri
 • Mal ve Proje Finansmanı
 • İflas ve Yeniden Yapılandırma İşlemleri
 • Varlık Satın Alma ve Satışı
 • Şirket Finansmanı
 • Yapısal Finansı
 • Menkul Kıymet Faydalarının Yatırılması Ve Uygulanması
 • Kurumsal Finansmanı
 • Sermaye Piyasaları
 • Varlığa Dayalı  Menkul Kıymet İhracı
 • Varlık Finansmanı