Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık’ın İş Hukuku departmanı; müvekkillerine başta işçi ve işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklar olmak üzere İş Hukuku mevzuatına ilişkin her türlü ihtilafın önlenmesi ve giderilmesi konularında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 

Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık bünyesindeki İş Hukuku Departmanımızın hizmet verdiği uzmanlık alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir;

-       Belirli yahut belirsiz süreli bireysel ve toplu iş sözleşmeleri hazırlanması, denetlenmesi, güncel mevzuat gereğince ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi,

-       Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar, fesih bildirimlerinin hazırlanması,

-       İşe alma ve iş sözleşmelerinin sonlandırılması sürecine ilişkin gerekli desteğin sağlanması,

-       Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai, hafta tatili, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacağı başta olmak üzere tüm işçilik alacağı talepli davaların takibi,

-       İşçinin yaralanma ya da ölümüyle neticelenen iş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat talepli davalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işveren aleyhine ikame edilen kurum zararının işverenden rücu talepli davaların takibi,

-       İşe iade ve işe iade davasından kaynaklanan alacak davalarının takibi,

-       Hizmet ve ücret tespit davalarının takibi,

-       Arabuluculuk görüşmelerinde işçi/işveren vekilliği ve dava sürecine ilişkin tamamlayıcı her türlü hizmetin sunulması.