Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık’ın Sözleşmeler & Şirketler Hukuku departmanı; müvekkillerine şirketlerin kuruluşlarında, iş ve eylemlerini devam ettirmeleri ile sona erdirmelerinde, üçüncü kişiler ile yaşanacak uyuşmazlık ve ihtilaflarda, sözleşme müzakere süreçlerinde, sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, İdari makamlarca şirketlere yönelik yapılacak/yapılan denetim ve incelemelerde Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku mevzuatı kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık bünyesindeki Sözleşmeler & Şirketler Hukuku Departmanımızın hizmet verdiği uzmanlık alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Şirketlerin Kuruluş İşlemlerinin Yapılması
 • Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İncelenmesi
 • Şirket Pay Sahiplerinin Haklarının Düzenlenmesi
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Yapılması
 • Sermaye Artırım ve Azaltımları İşlemlerinin Yapılması
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Devir İşlemlerinin Yapılması
 • Halka Arz ve Sermaye Piyasası Kurulu İşlemlerinin Yapılması
 • Hisse Devir İşlemlerinin Yapılması
 • Ortaklık Sözleşmeleri Hazırlanması Veya İncelenmesi
 • İmtiyaz, Bayilik, Acentelik Sözleşmeleri Hazırlanması veya İncelenmesi
 • Şirketlerin Üçüncü Kişilerle Akdedeceği Tüm Sözleşmelerin Hazırlanması ve/veya İncelenmesi
 • Rekabet Kurulu Tasarrufları, İncelemeleri ve Soruşturmalarının Takip edilmesi Savunma Hazırlanması.