Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık’ın Ceza Hukuku departmanı; yerli ve yabancı menşeili müvekkillerine, Soruşturma aşamasından itibaren sürecin gerekliliklerine göre davaların İnfaz aşaması da dahil olmak üzere, içerisinde cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Batu Hukuk Avukatlık & Danışmanlık bünyesindeki Ceza Hukuku Departmanımızın Soruşturma, Kovuşturma ve İnfaz aşamalarında hizmet verdiği uzmanlık alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir,

- Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümlerinde Düzenlenen; Hayata Karşı İşlenen Suçlar, Vücut Dokunulmazlığına Karşı İşlenen Suçlar, Özal Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçlar, Malvarlığına İlişkin Suçlar, Topluma Karşı İşlenen Suçlar, Çevreye Karşı İşlenen Suçlar, Kamunun Sağlığına Karşı İşlenen Suçlar, Kamu Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar, Kamu Barışına Karşı İşlenen Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin İşlenen Suçlar, Bilişim Alanında İşlenen Suçlar, Adliyeye Karşı İşlenen Suçlar, Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Suçlar, Kambiyo Suçları, İş Kazalarından Kaynaklanan Suçlar gibi suçlara ilişkin Soruşturma ve/veya Kovuşturma aşamasında şüpheli/ sanık müdafiliği ve müşteki /mağdur /katılan /malen sorumlu vekilliği,

- Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca yapılacak başvurular,

- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan Kaynaklanan suçlara ilişkin ceza davalarında Soruşturma ve/veya Kovuşturma aşamasında şüpheli /sanık müdafiliği,

- Sermaye Piyasası Kanunu’ndan Kaynaklanan suçlara ilişkin ceza davalarında Soruşturma ve/veya Kovuşturma aşamasında şüpheli / sanık müdafiliği,

- Vergi Usul Kanunu’ndan Kaynaklanan suçlara ilişkin Soruşturma ve/veya Kovuşturma aşamasında şüpheli/ sanık müdafiliği ve müşteki/ mağdur/ katılan/ malen sorumlu vekilliği,

 

- Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan Kaynaklanan suçlara ilişkin ceza davalarında Soruşturma ve/veya Kovuşturma aşamasında şüpheli/ sanık müdafiliği ve müşteki/ mağdur/ katılan/ malen sorumlu vekilliği,